Głównym zadaniem balustrady balkonowej bądź tarasowej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowników. Oprócz tego balustrada może dodatkowo zdobić balkon (np. dzięki przymocowanym do niej skrzynek wypełnionych kolorowymi kwiatami).

Budynek jedno- czy wielorodzinny?

Przepisy regulujące wysokość balustrad – m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – określają minimalne wymiary. Budynki jednorodzinne są zazwyczaj budynkami niższymi od budynków wielorodzinnych. I to właśnie z tego względu minimalna wysokość balustrady dla budynków jednorodzinnych wynosi 0,9m. Dla budynków wielorodzinnych czy opieki zdrowotnej ze względów bezpieczeństwa trzeba zamontować balustradę o wysokości wyższej o co najmniej o 0,2m.

Pomiar wysokości balustrady

Należy podkreślić, że wysokość balustrady nie jest wysokością słupka balustrady. Niestety podczas wykonywania osłon to jeden z bardzo często popełnianych błędów. Trzeba mieć na uwadze, że słupki przykręca się do żelbetowej płyty lub ściany niższej kondygnacji. Muszą być one zatem odpowiednio wyższe niż określone w rozporządzeniu minimalne wysokości balustrady mierzone do poręczy.

Link do zdjęć naszych projektów w mieście Rzeszów: Balustrady balkonowe

Call Now Button